Delatnosti preduzeća NDC d.o.o. Beograd:

1. Projektovanje, izvođenje radova, nadzor i konsultantske usluge za:

1.1 Postrojenja za proizvodnju električne energije – elektrana

1.2 Postrojenja za prenosa električne energije-napona 110, 220 i 400 kV – dalekovoda, transformatorskih stanica, razvodnih postrojenja

1.3 Postrojenja za distribucije električne energije 110, 35, 20, 10 i 0,4 kV – vodovi (nadzemni i kablovski), transformatorske stanice

1.4 Objekti TSU (Tehničkog Sistema Upravljanja)

1.5 Industrijska postrojenja različite namene

2. Rekonstrukcije i modernizacije elektroenergetskih postrojenja

3. Proširenja postojećih postrojenja

4. Obnavljanja dotrajalih postrojenja

5. Izrada tenferske dokumentacije, evaluacija ponuda i izrada izveštaja o povoljnosti ponuđača

6. Izrada studija izvodljivosti

7. Digitalizacija, osvežavanje i aktuelizacija tehničke dokumentacije elektroenergetskih i drugih postrojenja. Ovo je usluga po kojoj je NDC poznat kod nas po pionirskim i kreativnim ostvarenjima.

8. Projektovanje, izvođenje radova, nadzor, konsultantske usluge za elektro postrojenja i instalacije različitih namena, u industriji, zdravstvu, turizmu, sportu, domaćinstvima i ostalo.

9. Priprema dokumentacije i sprovodjenje procedura od gradjevinske dozvole do upotrebne dozvole.

 

Copyright © 2019 NDC - Projektovanje, inženjering, konsalting. Sva prava zadržana.