Preduzeće NDC d.o.o. Beograd poseduje licence koje izdaje Ministarstvo građevine Republike Srbije

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više - P051E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više - P052E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV - P062E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više - P90E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više - P050E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više - I050E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više - I051E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više - I052E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane toplane snage 10MW i više - I053E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV - I062E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona na objektima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više – I190E1

Licence zaposlenih za projektovanje i izvođenje radova

Naši inženjeri poseduju Licence Inženjerske komore Srbije:

350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije

450 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije

451 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije

Copyright © 2019 NDC - Projektovanje, inženjering, konsalting. Sva prava zadržana.