DELATNOSTI

 1. Projektovanje, nadzor, inženjering  i konsultantske usluge za:

  • Postrojenja za proizvodnju električne energije – elektrana (hidroelektrane, termoelektrane, vetroelektrane i solarne elektrane),

  • Postrojenja prenosa električne energije-napona 110, 220 i 400 kV – dalekovoda, transformatorskih stanica, razvodnih postrojenja,

  • Postrojenja distribucije električne energije 35, 20, 10 i 0,4 kV – vodovi (nadzemni i kablovski), transformatorske stanice,

  • Objekti TSU (Tehničkog Sistema Upravljanja),

  • Industrijska postrojenja različite namene.

 2. Rekonstrukcije i modernizaciju elektroenergetskih postrojenja.

 3. Proširenja postojećih postrojenja.

 4. Obnavljanja dotrajalih postrojenja.

 5. Izrada tenderske dokumentacije, evaluacija ponuda i izrada izveštaja o povoljnosti ponuđača.

 6. Izrada studija izvodljivosti.

 7. Tehnička kontrola objekata.

 8. Digitalizacija, osvežavanje i aktuelizacija tehničke dokumentacije elektroenergetskih i drugih postrojenja. Ovo je usluga po kojoj je NDC poznat kod nas po pionirskim i kreativnim ostvarenjima.

 9. Priprema dokumentacije i sprovođenje procedura od građevinske dozvole do upotrebne dozvole.