O nama

O NAMA

licence

Naša misija je:

Praćenje razvoja novih tehnologija i stalno usavršavanje u projektovanju sistema obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i modernizacija i prilagođavanje starih postrojenja u skladu sa zakonima i pravilima o zaštiti životne sredine.

Pružanje klijentima usluge koje u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obaveze. Pri tome voditi računa da se u realizaciji usluga pridržavamo najviših standarda struke i normi ponašanja svih zaposlenih, kako u odnosima sa klijentima tako i međusobno u toku procesa rada na realizaciji ugovora.

Naša vizija je:

Da postanemo stalni i pouzdan partner klijentima.

Zadovoljiti klijente najkvalitetnijim i modernim rešenjima u skladu sa njihovim zahtevima.

Obezbediti efikasan i siguran rad i organizaciju u preduzeću koji obezbeđuju njegov stalni rast i razvoj.

Vrednosti kojima težimo:

Inovacije:
Neprekidno praćenje razvoja struke i tehnologije i uvođenje inovacija u naš rad na projektovanju i realizaciji ugovornih obaveza

Ljudi:
Ljudski resursi se smatraju najznačajnijim faktorom kvaliteta i efikasnosti naših usluga pa je usavršavanje naših radnika, briga o njihovom zdravlju i bezbednosti i timski rad polazna osnova za postizanje operativne izvrsnosti u suštinskim aspektima našeg poslovanja.

Politika preduzeća:

Stalno usavršavanje i praćenje novih tehnologija

Biti potpuno usaglašen sa svim važećim standardima, propisima, zakonima, preporukama i ostalom regulativom.

Stalno poboljšavanje naših usluga na zadovoljstvo klijenata.

Društveno odgovorno poslovanje

Vodimo se našom Misijom, pratimo razvoj novih tehnologija i stalno usavršavanje u projektovanju sistema obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i modernizacija i prilagođavanje starih postrojenja u skladu sa zakonima i pravilima o zaštiti životne sredine.

Neprekidno praćenje razvoja struke i tehnologije i uvođenje inovacija u naš rad na projektovanju i realizaciji ugovornih obaveza

Ljudski resursi se smatraju najznačajnijim faktorom kvaliteta i efikasnosti naših usluga pa je usavršavanje naših radnika, briga o njihovom zdravlju i bezbednosti i timski rad polazna osnova za postizanje operativne izvrsnosti u suštinskim aspektima našeg poslovanja.

Takođe se trudimo da podržimo obrazovanje i različite humanitarne akcije.

Da damo naš mali doprinos razvoju društva.

U POSLEDNJE 3 GODINE DONIRALI SMO

  • Tim studenata ETF-a H-Bridges za učešće na svetskom univerzitetskom takmičenju International Future Energy Challenge (IFEC) 2022
  • Organizacija “maliVeliki ljudi”,  dobrotvorna organizacija se bori za bolji kvalitet života dece sa smetnjama u razvoju koji žive u domovima.
  • Radost deci – humanitarna organizacija koje pomaže deci sa smetnjama u razvoju
  • Tim studenata ETF-a H-Bridges za učešće na takmičenju International Future Energy Challenge 2020