NDC TIM

NDC TIM

MENADŽMENT

Direktor

Biljana Bratović, M.Sc.E.E.
biljana.bratovic@ndc.rs

Tehnički direktor

Goran Ristić, M.Sc.E.E.
goran.ristic@ndc.rs

TEHNIČKI POSLOVI

Vodeći inženjeri:

Đorđe Pavić, dipl.el.ing
djorjde.pavic@ndc.rs

Zoran Nikolić, dipl.el.ing
zoran.nikolic@ndc.rs

Vladimir Petrović, dipl.el.ing
vladimir.petrovic@ndc.rs

Inženjeri:

Milica Radovanović
milica.radovanovic@ndc.rs

 

OPŠTI POSLOVI

Poslovni asistent:

Jelena Novaković
jelena.novakovic@ndc.rs

Pravna služba:

Nina Bratović, diplomirani pravnik

ZAPOSLENI

 

Biljana Bratović, dipl.el. ing

Gospođa Bratović je vlasnik i direktor firme i zaslužna je za mesto na kome se NDC d.o.o. danas nalazi. Stalnim zalaganjem i radom, doprinosi uspehu firme na tržištu.

Tokom svoje karijere radila je na projektima u zemlji i inostranstvu i sklapala dobre poslovne kontakte sa Saradnicima. Uz njeno vođstvo i viziju firma stalno napreduje, razvija se i prihvata nove tehnologije. Kao uspešan vođa, uvek je na čelu tima projektanata koje usmerava i obučava zahvaljujući iskustvu koje poseduje.

Član saveza inženjera i tehničara Srbije od 1987. God

Član je inženjerske komore Srbije i poseduje sledeće licence za projektovanje i izvođenje radova:

350 EP05-01 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351 EP05-02 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona

450 EP05-01 – Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

451 EI05-02.1 – Odgovorni izvođač radova instalacija visokog i srednjeg napona

Goran Ristić, dipl.el.ing

Tehnički direktor. Gospodin Ristić je tokom četrnaest godina rada u firmi NDC d.o.o. napredovao sa mesta inženjera saradnika do vodećeg inženjera stalnim zalaganjem i vrednim radom.

Danas g. Ristić vodi tim mladih inženjera, obučava ih i usmerava u njihovom daljem napretku.

Član je inženjerske komore Srbije i poseduje sledeće licence za projektovanje i izvođenje radova

350 EP05-01 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351 EP05-02 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona

450 EP05-01 – Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

451 EI05-02.1 – Odgovorni izvođač radova instalacija visokog i srednjeg napona