1990.

Preduzeće NDC D.O.O. BEOGRAD je osnovano 20 septembra 1990, pod nazivom Privatno preduzeće za proizvodnju i trgovinu NDC sa p.o.

2000.

Preduzeće je dobilo Rešenje o ispunjenosti uslova (broj 351-00134/2000-04 od 20.04.2000.god) - Veliku licencu za izradu tehničke dokumentacije

 • Projekata elektroenergetskih instalacija za trafostanice napona 110 i više kV za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo

Izdato od strane Ministarstva za građevinu.

2005.

Zbog usaglašavanja sa zakonom preduzeće je pre-registrovano kod Agencije za privredne registre pod nazivom Privredno društvo za projektovanje, inženjering i konsalting NDC d.o.o., Beograd, skraćen je naziv NDC - Beograd, d.o.o.

NDC d.o.o. Beograd dobija Rešenje (br. 351-02-01466/2004-07 od 03.02.2005. god) o ispunjavanju uslova za dobijanje licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izradu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina i to:

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV - P062E

2007.

Dobijen je sertifikat ISO 9001: 2000, kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje prema standardima za sisteme menadžmenta kvalitetom.

Velika licenca preduzeća proširivana je 2009, 2011, 2013. i 2015.

2017.

NDC d.o.o. Beograd dobija Rešenje (br. 351-02-02515/2017-07 od 27.02.2018) o ispunjavanju uslova za dobijanje licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine i to:

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više - P051E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više - P052E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV - P062E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više - P90E1
 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više - P050E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više - I050E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više - I051E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više - I052E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane toplane snage 10MW i više - I053E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV - I062E1
 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona na objektima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više – I190E1

Završena je resertifikacija za ISO 9001:2015 kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje prema standardima za sisteme menadžmenta kvalitetom za sledeći obim sertifikacije:

Projektovanje, inženjering i konsalting u elektroinstalacijama svih naponskih nivoa, a naročito instalacija srednjeg i visokog napona za hidro elektrane snage 10 i više MW, termoelektrane snage 10 i više MW, transformatorske stanice napona 110 kV i više, kao i za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage 10 i više MW.

Preduzeće je dobilo sertifikat preduzeća CompanyWall d.o.o. o visini bonitetne ocene i ocenjeno je sa ocenom AA+

sertifikati ndc

 

Copyright © 2019 NDC - Projektovanje, inženjering, konsalting. Sva prava zadržana.