Hidroelektrane

Hidroelektrane

  1. Izrada dela tehničke dokumentacije. Glavnog i Izvođačkog projekta za rekonstrukciju HE Zvornik

Investitor: IEE d.o.o

  1. Izrada i isporuka metalnih otpornika-rezistanse 10kV i 35kV za Vlasinske HE

Investitor: Elektroprivreda Srbije JP Beograd – Ogranak HE ĐERDAP

  1. Isporuka dobara elektroenergetske opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji 35kV razvoda i komandnih ormana HE „Vrla 4“

  2. Zamena komandnih tabli agregata PAP Lisina i HE Vrla 4

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

  1. Isporuka elektro opreme i izvođenje radova za ugradnju opreme na PAP Lisina i HE Vrla 3

  2. Investitor: Siemens d.o.o.

 

Details