Ostalo

Ostalo

  1. Izrada dokumentacije koja je neophodna za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole kao i ishodavanje građevinske dozvole za doziranje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći

  2. Investitor: TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

  3. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Lazarevac

Investitor: RC Elektrosrbija Ogranak ED Lazarevac

Details