Uncategorized

Nova licenca za NDC

Nova licenca za NDC

01.06.2019.

Ove godine smo dobili licencu P053E1 – Projektovanje Termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW.

U pripremi su i sertifikati:

SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom i

SRPS ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu.