Uncategorized

PODRŠKA ZA H-BRIDGES TIM ETF-A ZA UČEŠĆE NA IFEC 2022

PODRŠKA ZA H-BRIDGES TIM ETF-A ZA UČEŠĆE NA IFEC 2022

Jul 2022.

Kao i svake godine NDC je podržao H-Bridges tim ETF-A za učešće na IFEC 2022 koje se održalo u julu 2022. Godine.

Naš tim je osvojio nagradu „The Best Innovative Design Award“ i drugo mesto na najvećem svetskom takmičenju u oblasti inovativnih i energetski efikasnih rešenja IEEE International Future Energy Challenge 2022 na temu Smart, Efficient and Light Solar Microgrid Inverter.