Trafo stanice

Trafo stanice

2022

 1. Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju TS 110/35kV Jabučje

Investitor: Elektroprivreda Srbije

2021

 1. Projekat Elektroenergetskih instalacija visokog napona – kondenzatorske baterije 110 kV u MTK postrojenju TS 220/110/35 kV Kruševac 1 – Idejni projekat, Projekat za izvođenje, Porojekat izvedenog objekta

Investitor: Energy Solution Balkan

2019

 1. Izrada tehničke dokumentacije za Mobilnu transformatorsku stanicu 110/35kV, 20MVA

Investitor: ABB d.o.o. Beograd

2018

 1. Izrada tehničke dokumentacije i ishodovanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova za izgradnju kablovskog voda 6kV između TS 35/6 (u RNP) i TS PPV (dunavski pristan RNP)

Investitor: NIS a.d. Novi Sad

 

 1. Izrada tehničke dokumentacije za pripremu objekata za izgradnju daljinskog sistema nadzora i upravljanja  – „ELEKTROKOSMET“ Kosovska Mitrovica

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

 1. Ugradnja RTU i implementacija zaštita „Iskra“ sistemi

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

 1. Izrada ormana zaštite i upravljanja za RFQ ENERGO NIG C&P SYSTEM R01, 132/33 kV TS TARKWA BAY, Lagos, Nigerija

 2. Investitor: IMP Automatika d.o.o.

 3. Zajedničko izvršenje tehničke kontrole projekta TS 110/10kV Savski amfiteatar

Investitor: ELMOND Inženjering d.o.o. Beograd

 1. Tehničke kontrole Glavnog projekta za građevinsku dozvolu za TS 110/20kV Krnješevci

Investitor: ELNOS

 1. Projekat zamene rastavljača na TS Novi Sad 5

Investitor: Somborelektro d.o.o.

 1. Glavni projekat i projekat Izvedenog objekta sa tehničkom kontrolom za JN  -Adaptacija RP 20 kV TS Subotica 2

Investitor: GAT d.o.o

 1. Izrada tehničke dokumentacije kablovskog voda od TS 110/35/10kV „Bujanovac“ do TS 35/10kV „Groblje“

Investitor: RC Jugoistok- Niš Ogranak ED Vranje

 1. Mikroprocesorska zaštita i oprema za SDU u TS 110/10kV „Leskovac 4“ i prema za implementaciju SDU u TS 110/10kV „Leskovac 4“ (REMONT).

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

 1. Ugradnja produžene diferencijalne zaštite na 110kV, u polju u TS 110/35kV Vranje 1 (pravac prema TS 400/110 kV Vranje 4)

Investitor: RC Jugoistok –Niš

 1. Popravka releja FPC 520 C Iskra SISTEMI – Investitor: RC Jugoistok

Niš Ogranak ED Leskovac

 

Details